Jezik:

Odgovori

Registracija .RS domena
Domena se registruje na period od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost...
Ko može registrovati .rs domen
.RS domen može registrovati svako, bilo da je fizičko ili pravno lice. Vlasnici .RS domena...
Verifikacija domena
Prilikom registracije domena na email vlasnika se Å¡alje i uputstvo za verifikovanje podataka...
Transfer domena
Vlasnik zatraži od trenutnog registra transfer domena, na email administrativnog kontakta...
Promena vlasnika (registranta) domena
Na zahtev registranta pokrećemo promenu vlasnika domena. Na email adresu trenutnog...
Whois zaštita
Ovime se aktiviranje zaštite od javnog objavljivanja podataka o registrantu, administrativnom...
Prestanak registracije .rs domena
Istekom perioda registracije naziv domena prestaje da bude aktivan. Registrant ima naknadni rok...