Odgovori

 Email autentifikacija

Da bi email ispravno radio potrebno je da bude uključena opcija "My server requires...