Registracija .RS domena

Domena se registruje na period od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja. Dozvoljeni karakteri su (a-z), cifre (0-9) i crtice (-). Dužina je od 2 do 63 karaktera.
1) .rs - namenjen svim zainteresovanim subjektima;
2) .co.rs - namenjen privrednim subjektima;
3) .org.rs - namenjen ostalim subjektima sa statusom pravnih lica, koja nisu registrovana za obavljanje privredne delatnosti;
4) .edu.rs - namenjen ustanovama i organizacijama registrovanim za obavljanje obrazovne delatnosti;
5) .in.rs - namenjen fizičkim licima;
6) .ac.rs (delegiran) - namenjen akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije;
7) .gov.rs (delegiran) - namenjen državnim organima Republike Srbije.
  • 90 koristan odgovor
Da li Vam je odgovor pomogao?

Slični odgovori

Ko može registrovati .rs domen

.RS domen može registrovati svako, bilo da je fizičko ili pravno lice. Vlasnici .RS domena mogu...

Verifikacija domena

Prilikom registracije domena na email vlasnika se šalje i uputstvo za verifikovanje podataka sa...

Transfer domena

Vlasnik zatraži od trenutnog registra transfer domena, na email administrativnog kontakta domena...

Promena vlasnika (registranta) domena

Na zahtev registranta pokrećemo promenu vlasnika domena.Na email adresu trenutnog vlasnika se...

Whois zaštita

Ovime se aktiviranje zaštite od javnog objavljivanja podataka o registrantu, administrativnom i...