Verifikacija domena

Prilikom registracije domena na email vlasnika se šalje i uputstvo za verifikovanje podataka sa linkom za aktivaciju domena. Registrant ima rok od 20 dana. Ukoliko se domen ne verifikuje u predviđenom roku, domen se deaktivira (domena ostaje registrovan, ali više nije vidljiv na internetu). U slučaju deaktiviranja domena, registrant i administrativni kontakt će dobiti email obaveštenja o ovome. Domen će biti aktivan tek kada se izvrši verifikacija. Zato je bitno da se prilikom registracije uvek unose ispravne email adrese.
  • 0 koristan odgovor
Da li Vam je odgovor pomogao?

Slični odgovori

Registracija .RS domena

Domena se registruje na period od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja....

Ko može registrovati .rs domen

.RS domen može registrovati svako, bilo da je fizičko ili pravno lice. Vlasnici .RS domena mogu...

Transfer domena

Vlasnik zatraži od trenutnog registra transfer domena, na email administrativnog kontakta domena...

Promena vlasnika (registranta) domena

Na zahtev registranta pokrećemo promenu vlasnika domena.Na email adresu trenutnog vlasnika se...

Whois zaštita

Ovime se aktiviranje zaštite od javnog objavljivanja podataka o registrantu, administrativnom i...