Prestanak registracije .rs domena

Istekom perioda registracije naziv domena prestaje da bude aktivan. Registrant ima naknadni rok od 30 dana da izvrši produženje registracije naziva domena, nakon čega se, ukoliko ne bude produžen, briše.
  • 0 koristan odgovor
Da li Vam je odgovor pomogao?

Slični odgovori

Registracija .RS domena

Domena se registruje na period od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja....

Ko može registrovati .rs domen

.RS domen može registrovati svako, bilo da je fizičko ili pravno lice. Vlasnici .RS domena mogu...

Verifikacija domena

Prilikom registracije domena na email vlasnika se šalje i uputstvo za verifikovanje podataka sa...

Transfer domena

Vlasnik zatraži od trenutnog registra transfer domena, na email administrativnog kontakta domena...

Promena vlasnika (registranta) domena

Na zahtev registranta pokrećemo promenu vlasnika domena.Na email adresu trenutnog vlasnika se...