Jezik:

Dodaj u favorite    Odštampaj ovaj odgovor

Prestanak registracije .rs domena

Istekom perioda registracije naziv domena prestaje da bude aktivan. Registrant ima naknadni rok od 30 dana da izvrši produženje registracije naziva domena, nakon čega se, ukoliko ne bude produžen, briše.


Da Ne

Pročitajte