Jezik:

Dodaj u favorite    Odštampaj ovaj odgovor

Registracija .RS domena

Domena se registruje na period od jedne do najviše deset godina, uz mogućnost produženja. Dozvoljeni karakteri su (a-z), cifre (0-9) i crtice (-). Dužina je od 2 do 63 karaktera.
1) .rs - namenjen svim zainteresovanim subjektima;
2) .co.rs - namenjen privrednim subjektima;
3) .org.rs - namenjen ostalim subjektima sa statusom pravnih lica, koja nisu registrovana za obavljanje privredne delatnosti;
4) .edu.rs - namenjen ustanovama i organizacijama registrovanim za obavljanje obrazovne delatnosti;
5) .in.rs - namenjen fizičkim licima;
6) .ac.rs (delegiran) - namenjen akademskoj i naučno-istraživačkoj mreži Srbije;
7) .gov.rs (delegiran) - namenjen državnim organima Republike Srbije.


Da Ne

Pročitajte