Izmene u prikazu WHOIS podataka nacionalnih internet domena

Obaveštavamo vas da su na osnovu poslednjih izmena i dopuna Opštih uslova registraciji naziva nacionalnih internet domena, koje su usvojene na redovnoj sednici Konferencije suosnivača 19. maja 2018. napravljene izmene u prikazu WHOIS podataka. Zbog početka primene Opš¡te uredbe o zaš¡titi podataka o ličnosti (GDPR), u WHOIS podacima za ... Pročitaj više »

5th Jun 2018