Obaveštavamo vas da su na osnovu poslednjih izmena i dopuna Opštih uslova registraciji naziva nacionalnih internet domena, koje su usvojene na redovnoj sednici Konferencije suosnivača 19. maja 2018. napravljene izmene u prikazu WHOIS podataka.

Zbog početka primene Opš¡te uredbe o zaš¡titi podataka o ličnosti (GDPR), u WHOIS podacima za nazive domena više se ne prikazuju lična imena fizičkih lica koja su do sada bila jedini lični podatak dostupan putem WHOIS-a. Whois prikaz za pravna lica se neće menjati i biće vidan kao i do sada.

Ovo znača da "Whois zaš¡tita" sada nije potrebna za fizička lica, već će se koristiti samo ako želite da sakrijeta podatke o domenu na kome je vlasnik ili neki od kontakata pravno lice koje ne želite da se prikaže u javnoj whois bazi.

Sada se u WHOIS bazi prikazuju:
Podaci o vremenima registracije, isticanja domena i poslednje izmene
Status domena (aktivan ili neaktiva)
Naziv ovlašćenog registra
DNS serveri

Podaci dole se prikazuju samo za pravna lica:
Registrant (vlasnik domena)
Adresa
Matični broj i PIB

Politika privatnosti RNIDS-a takođe je izmenjena tako da bude u skladu sa GDPR-om. Možete je pročitati na sledećem linku: https://www.rnids.rs/lat/impresum/politika-privatnostiTuesday, June 5, 2018

« Nazad